Tuesday, December 18, 2012


Екологија

Општеството во кое живееме уште се нарекува и потрошувачко општество. Секојдневно купуваме и користиме голем број на производи, но она што ретко се прашуваме е како тие производи се произведуваат и какво влијание имаат врз животната средина. За сите производи што се произведуваат потеребно е да се потрошат големи количини на природни ресурси, се употребуваат разни штетни хемикалии кои се испуштаат во водите и почвата и се создаваат илјадници тони јаглероден диоксид и други стакленички гасови кои се испуштаат во атмосферата. Со други зборови ги земаме ресурсите од природата, ги корстиме за создавање на производи кои ни се потребни, а по одредено време ги фламе и гориме тие производи во депониите.

Планета Земја

Земјата е една од осумте планети во Сончевиот систем. Таа е трета земја по оддалеченост од Сонцето и најголема планета со цврста површина, за разлика од гасовитите „џинови”. Планетата земја има еден природен сателитМесечината, и засега е единствената позната планета на која има живот. Во геологијата преовладува мислењето дека земјата е стара околу 4,6 милијарди години, што е потврдено со одредувањето на времето на полураспаѓање наураниумот и ториумот
Земјата има и магнетно поле кое, заедно со атмосферата, ја штити од радијација (штетна по живите суштества кои ја населуваат земјата). Атмосферата, исто така служи и како штит за одбивање на помалите метеори, кои поминувајќи низ неa согоруваат пред да стигнат до земјената површина.


 
*ЕВЕ НЕКОЛКУ СОВЕТИ КАКО ДА ЈА ЗАШТИТИМЕ НАШАТА ОКОЛИНА!!!

1. Не фрлај го сметот на земјата, туку во корпа за отпадоци!
2. Не уништувај ги  и не загадувај ги растенијата!
3. Не фрлај смет во водите!
4.Гранката не моли:-Не крши ме тоа боли!
5.Не гази ја тревата, таа плаче под твоите нозе!
6. Фабричкиот оџак бара:- Поставете филтри, мојата рана е стара!
7.Site otpadni raboti frlaj gi vo korpi za otpadoci, zatoa [to tie se nosat na reciklirawe i se dobivaat novi!


Ова е необичен еко производ.
Ова е принтер без тонер туку со моливи!!!А пак ова е теретана на вода.
Ова е направено за мрзливите.


Tuesday, December 11, 2012

Чување на околината
Еколошка Етика


  • ,,Еколошката етика ги учи луѓето да внимаваат на природата и да се грижат да имаат добра животна средина“. Ова залагање произлегува од повредувањето на природата и загадувањето на водите, воздухот, климатските промени, опасниот отпад и други видови на деградација на животната средина. Заради тоа, луѓето се загрижени за својата сегашност и иднина, од каде што произлегува идејата за соземање, сериозно постапување и внимавање на природата.


Saturday, December 8, 2012

Екологија!

Како до чиста околина

Да се грижиме за околината, значи да нашето ѓубре го фрламе во огредено време на одредено место, помалку возење автомобил, по можност велосипед, да употребуваме еколошки неотровни средства за домаќинство, има и многу други работи што се неопходни за да се допринесе за почиста околина и поздрава планета.


Green Nature Corner HD wallpaper

Beautiful Nature House HD wallpaper

  • Но не било отсекогаш така, но поранешната негрижа од страна на фактор човек допринесе да се внимава денес од било кога.

Lovely Nature Landscape HD wallpaper

Nature Country Park HD wallpaperЧувајте ја околината!
  • Човекот е во постојана интеракција со природната средина и неговите интервенции кон средината треба да се регулираат преку етичките односи. Филозофијата на еколошката етика се развива од 70-тите години на минатиот век, со цел заштита на животната средина, критикувајќи го економскиот развој кој бил во функција на материјалното богатење, без да се води сметка за зачувување на здравата човекова околина.


Vintage bridge HD wallpaper

Deserted Beach HD wallpaper

A Touch of Red HD wallpaper

Forest Cascade Landscape HD wallpaper

Sleepless Nights HD wallpaper

Сакајте ја својата Планета Земја!
Фрлајте го отпадокот во копра

  • Проблемот со депонирање на отпадот од кој вид претставува сериозен проблем кој е потребно да се решава во најбрз можен рок, заради можните негативни последици кои можат да настапат како резултат на неадекватно третирање на отпадот. Во светот постојат стандарди за начинот и постапката за депонирање на отпадот, начинот на работење на депониите и сл.
Waterfall in Forest Background HD wallpaper

Incredible Forest Lake HD wallpaperGreen Mountains and Lake HD wallpaper

Еко песна

Еко песна многу лесна

Природата да се чува

размислувам често

чист воздух и водичка

и за прошетка убаво место.


Па ајде сите ние

да се здружиме ко едно

еко акции да организираме

да работиме вредно.


На секое ќоше

корпа за отпад да се стави

за да може градот

здравјето и убавината да ги слави.


Да напишеме пораки

да се фатиме за рака

и во еден глас да извикаме

ПРИРОДАТА МОЛИ И СПАС САКА!


Great Waterfall HD wallpaperHDR City View HD wallpaper


Sunset in the Tropics HD wallpaper


Се надевам дека ви се допадна! ^_^